TOPLUMSAL PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI

Bireylerin doğuştan getirdikleri farklılıkların yanısıra, doğduktan sonra edindiği sosyal farklılıklar vardır. Diğer bir deyişle bireyin doğuştan getirdiği farklılıklar, sosyalleşme süreciyle birlikte yeni boyut ve anlamlar kazanmaktadır. Bu kapsamda birey ve toplum bir farklılaşma süreci geçirmektedir. Muhakkak ki toplumsal farklılaşma süreci, tüm toplumsal kurumları etkilemektedir. Birey ve toplum yaşamının en merkezi kurumu olan aile kurumu da bu süreçten bağımsız olarak değerlendirilmemelidir. Peki bu farklılaşma, “aile değerleri bağlamında incelenirse parçalanmaya mı sebep olur, bütünleşmeyi mi sağlar?” sorusu, aile araştırmaları için cevap aranması gereken en önemli sorulardan biridir. Çünkü toplumsal yapı için merkezi önemde olan aile kurumunda meydana gelen farklılaşmalar, toplumun gelecek tasavvuru için önemli görülmektedir. Bu nedenle genel perspektifte sorunsala ışık tutmak amacıyla farklılaşmanın iki yönü olan parçalanma ve bütünleşme kavramlarının teorik bir çerçevede ele alınması, daha özelde ise kavramların aile değerlerine yansımasını değerlendirmek önemli bir sosyolojik çözümleme olarak ifade edilmektedir.

TOPLUMSAL PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI 

  • EDİTÖR:
  • PROF. DR. MUSTAFA TALAS
  • YAZARLAR:
  • PROF. DR. ZAFER CİRHİNLİOĞLU
  • DOÇ. DR. YENER ÖZEN
  • ÖĞR. GÖR. DR. ZEHRA SEVİM
  • ÖĞR. GÖR. ZEYNEP APAYDIN DEMİRCİ
  • ARŞ. GÖR. AYŞE ÇAĞRICI ZENGİN
  • VEZİR AKTAŞ
  • YELİZ KINDAP TEPE