TOPRAK KALİTESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sahip olduğu özellikleri oluştuğu ana materyal, iklim, bitki örtüsü ve bulunduğu topografyaya bağlı olarak önemli miktarda değişkenlik gösteren toprakların artan nüfusun gıda ve lif gereksinimi için gerekli tarımsal üretim başta olmak üzere diğer birçok ekosistem hizmetinin yerine getirilmesindeki kapasitesini tanımlayan toprak kalitesinin önemi ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarının derlendiği kitabımızın akademisyenlere, araştırma kurumlarındaki araştırıcılara ve üreticilere faydalı olmasını temenni ediyoruz.