AVUSTURYA İKTİSAT OKULU İŞ ÇEVRİMLERİ TEORİSİ BÜYÜME, DALGALANMA VE KRİZ

1970’li yıllardan itibaren stagflasyon krizi, F. A. Hayek’in iktisat Nobel ödülünü kazanması, Sovyetler Birliği’nin çökmesi gibi gelişmelerle canlanma belirtileri gösterse de Avusturya İktisat Okulu üzerine bir çalışma yapmak, neredeyse unutulmaya yüz tutmuş bir konu üzerine eğilmek anlamına gelir. Avusturya İktisat Okulunun yanı sıra pek çok okulun ve düşünce tarihi ve metodoloji gibi pek çok konunun iktisatçıların gündeminden düştüğü günümüzde bu konuları çalışmak tüm iktisat dünyasında az sayıda iktisatçının yürüttüğü bir faaliyet olarak devam ediyor. Bu kitap Avusturya İktisat Okulu gibi çok az ilgi çeken bir alana odaklanırken, konuyu ele alışta düşünce tarihindeki ve metodolojideki gelişmeleri de yine okul çerçevesinde incelemiştir. Böylece okuyucuya daha derinlikli bir bilgi sağlama amacı güdülmüş ve konuları takip etmenin de kolaylaşacağı düşünülmüştür.