TÜRK BASININDA TABLOİDLEŞME OLGUSU ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR İNCELEME

Türk basını, üzerine araştırma yapmayı ve söz söylemeyi hak eden en önemli toplumsal alanlardan bir tanesidir. Şüphesiz, basına bu niteliğini kazandıran en önemli husus, 1860’lı yıllardan başlayarak günümüze kadar geçen süreçte basının gelişmesi için çaba göstermiş ve basın özgürlüğü için mücadele etmiş gazetecilerin bizlere miras bıraktığı zengin basın tarihidir. Basın tarihimize baktığımızda, başlangıcından günümüze dek elde edilen birçok kazanım mevcuttur. Bununla birlikte, zaman içerisinde çözülememiş ve kronik hale gelmiş birçok sorun da mevcuttur. Bu çalışma, dönemsel olarak nitelendirebileceğimiz bir sorun olan ve kabaca 1980’li yıllardan günümüze, basının temel anlatı dili haline gelen tabloidleşme olgusuna odaklanmıştır. Amacımız, Türk basını üzerine yeni bir söz söylemek ve bu alana katkıda bulunmaktır.