TÜRK EĞİTİM TARİHİ (1923-1950)

Tarih boyunca eğitim, birçok faaliyet alanına yayıldığı için eğitim tarihinin sınırlarını çizmek her zaman tartışmalı olmuştur. Bundan dolayı tarihçiler, eğitim bilimciler, iktisatçılar, edebiyatçılar, ilahiyatçılar gibi farklı disiplinler konuyu değişik açılardan ele alarak incelemektedir.