TÜRK TARİHİNE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

Tarih, yaşanmış olayların, nesnelerin veya maddenin geçmişteki ve o anki durumunu temel konu olarak ele alır. Günlük konuşma dilinde ise “tarih” sözcüğünün iki anlamı bulunmaktadır: Tarih, hem geçmişte meydana gelmiş olayları belirtir, hem de geçmişin tarihçilerin çalışmalarında yeniden kurulup aktarılmasını ifade eder. Tarih, pratik toplumsal bağlantıları olan bir alandır; işlevini tam manasıyla yerine getirebilmesi, Sosyoloji, Felsefe, Coğrafya, Mimarlık, Arkeoloji gibi başka disiplinlerden yararlanmasına fakat bunu yaparken de seçici davranmasına bağlıdır; esin kaynağı ne olursa olsun her türlü tarih araştırması, modern akademik tarihe damgasını vurmuş olan titiz eleştiri yöntemine uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

TÜRK TARİHİNE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

  • EDİTÖRLER:
  • PROF. DR. NİHAT KARAER
  • DR. KAZIM KARTAL
  • ÖĞR. GÖR. NURULLAH NEHİR
  • YAZARLAR:
  • DR. KAZIM KARTAL
  • ARŞ. GÖR. DR. ERCAN GÖRDEGİR
  • SAİDE YAPICI
  • SERPİL SEVİM KARTAL