YENİ DÜNYA DÜZENİNDE YÖNETİM YAKLAŞIMLARI

Tüm dünyada etkisini hissettiren değişimin bütün sistemler için kaçınılmaz bir olgu halini aldığı 21. Yüzyılı anlayabilmek, içinde bulunduğumuz bilgi çağı toplumunu, eğilimlerini ve yönetilme şekillerini ifade edebilmek ile mümkün görünmektedir. Bilim insanları ve bazı gelecek bilimciler de bu değişimin kültürel, sosyal, ekonomik ve teknolojik yansımalarını öngörmeye çalışmaktadırlar. Bilgi çağı olarak tanımlanan içinde bulunduğumuz yüzyılda; bilişim teknolojilerinin güçlü tesirlerinin yansıması, etkileşimli iletişim ağlarının kullanımının yoğunlaşması, rekabetin ve belirsizliğin giderek artmasıyla başlayan bu yeni dönemden en çok etkilenen kuşkusuz insan ve yönetim alanı olmuştur ve bu gelişmeler doğrultusunda değişim göstermiştir.

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE YÖNETİM YAKLAŞIMLARI

 • EDİTÖR:
 • DR. SENEM ALTAN
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. SADETTİN PAKSOY
 • PROF. DR. SEMA BEHDİOĞLU
 • DOÇ. DR. CENGİZ DURAN
 • DOÇ. DR. NEVİN AYDIN
 • DOÇ. DR. RIFAT YILMAZ
 • DR. AHMET ŞİT
 • DR. BERNA TURAK KAPLAN
 • DR. ERTUĞRUL BAYER
 • DR. MEHMET CÜREOĞLU
 • DR. MURAT POLAT
 • DR. R.ŞAMİL TATIK
 • ARŞ. GÖR. ERKAN NUR
 • AYŞE NUR KUYRUKÇU