TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İLK TUTANAKLARINDA VATAN’IN GENEL DURUMU, İÇ İSYANLARLA İLGİLİ BEYAN VE ÇALIŞMALAR

Meclis-i Mebusan ortadan kaldırılmış, sonuçta bütün varlıklarımız sıfıra indirilmiş, ortada hakikaten hiç bir mana ifade etmeyen ve kandilde yağ tükenmiş bir fitildeki kâh kararan, kah açılan bir cılız ışık gibi heyula ve durmadan değişen bir yönetim ve karşıda Osmanlı İmparatorluğu’nu yok etmek isteyen mağrur İtilaf Devletleri yani galip müttefik devletler.