STRATEJİK YÖNETİMDE MİSYON VE VİZYON İFADELERİNİNÖNEMİ: TÜRKİYE VE JAPONYA KARŞILAŞTIRMASI

Tüm işletmelerin, özellikle büyük işletmelerin ayakta kalabilmeleri ve güçlü rakiplerle baş edebilmeleri için stratejik olarak yönetilmeleri ve bunu ciddiye almaları oldukça önemli hale gelmiştir. Stratejik yönetimde işletmelerin iç ve dış analizlerini doğru biçimde yapmaları, üstün ve zayıf yönlerini belirlemeleri, fırsat ve tehditleri fark etmeleri stratejik yönetimi başarmaları açısından vazgeçilmezdir. Böylelikle işletmeler rakipleri karşısında daha verimli, etkin ve pazarkoşullarına daha hızlı cevap verebilecek konuma geleceklerdir.