ALTERNATİF TURİZM ÇALIŞMALARI

Turistlerin seyahat motivasyonlarındaki farklılıklar alternatif turizm türlerinin çeşitlenmesinin en önemli sebeplerinden biri sayılmaktadır. Değişen seyahat motivasyonları ile farklılaşan konuk beklenti ve ihtiyaçları hem turistik destinasyonları hem de turizm işletmelerini yeni uygulamalar ve arayışlara itmektedir. Yenilikçi hizmet deneyimleri ile turistik üründe çeşitlilik sağlamak ve özgün hizmet üretmek sektörel bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda elinizdeki kitap alternatif turizm türleri ile turizmi farklı yönleriyle irdelemek amacıyla hazırlanmış beş bölümden oluşmaktadır.