TÜRKİYE’DE EKOKÖYLER VE EKOÇİFTLİKLER

İnsanın mekanik doğa anlayışına geçmesi ve doğaya karşı tahakkümcü tutum benimsemesi beraberinde bir takım çevre sorunlarını ortaya çıkarmıştır. Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanın yaşam formunda meydana gelen olumlu değişimler çevre üzerinde aynı etkiyi göstermemiştir. Küresel ısınma, çölleşme, çevresel kirlilik, birçok canlı neslinin tükenme tehlikesi gibi sayılabilecek birçok faktör günümüz modern dünyasında karşılaşılan problemlerden bir kaçıdır. Özellikle 1960’lardan itibaren artan çevre tahribatının insan hayatını olumsuz anlamda etkilemeye başlaması, insanlarda çevresel sorunlara karşı duyarlılık ortaya çıkarmıştır. Çevreye karşı antroposentrik anlayışla mücadele 1970’lerdeki gibi bölgesel olmaktan çıkıp günümüzde küresel hale gelmiştir. Bu durum, ekolojik dünya görüşünü beraberinde getirerek insanın doğaya karşıt değil doğanın bir parçası olduğuyani insan-doğa karşıtlığını ortadan kaldırma anlayışının yayılmasını sağlamıştır.