DAHİLİ VE PEDİATRİK BİLİMLERDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Dahili-pediatrik tıp bilimleri ve radyoloji alanında güncel yaklaşımlara değinen bu kitap 6 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde oldukça sık görülen durumların tedavi ve değerlendirilmesi yanında tanısal amaçlı görüntüleme konularına da değinilmiş ve güncel yaklaşımlar değerlendirilmiştir.