TÜRKİYE’DE İŞLETME GRUPLARININ KURUMSAL STRATEJİ ÖRÜNTÜLERİ: ULUSLARASILAŞMA VE İLİŞKİSİZ ÇEŞİTLENME

Bu çalışma Prof. Dr. Hüseyin Özgen danışmanlığında yürütülen ve 2010 yılında Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında doktora tezi olarak kabul edilen “Kurumsal Ortam, Pazar Yapısı ve Firma Kaynaklarının Türk Holdinglerinin Uluslararasılaşması Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Araştırma” başlıklı doktora tezinden yayınlanmıştır. Nabokov “kalemim silgilerden uzun ömürlüdür” der. Bunu kendim de duyumsuyorum, ne var ki çalışmanın özgün yapısını korumak gerekçesiyle yalnızca gövdeyi oluşturan üç başlıkta metni yeniden organize etmekle yetinmek zorunda kaldım.