LOJİSTİK MERKEZLER İÇİN İNSAN KAYNAĞI TEDARİKİ

Tedarik zinciri; hammaddenin tedarik edilmesi, bu hammaddenin yarı mamül ve mamüle dönüştürülmesi, depolanması, ambalajlanması, taşınması, dağıtılması ve son müşteriye ulaştırılması için gerçekleş- tirlen tüm süreçleri kapsamaktadır. Üretimin küreselleşmesi, bilişim teknolojisindeki gelişim, rekabet şartlarının değişmesi, müşteri beklentilerinin değişmesi, doğru ürünün; doğru zamanda, doğru fiyatta, doğru koşullarda, doğru yerde son tüketiciye ulaştırıması gibi hususlar tedarik zincirindeki bu süreçlerin sadeştirilmesini, gereksiz zaman kayıplarının önüne geçilmesini ve gereksiz maliyet unsurlarının ortadan kaldırlmasının amaçlanmasına neden olmuştur. Bu durumda yeni ekonomik anlayışı getirmiştir. Yeni ekonomik anlayış tedarik zinciri içesinde gerçekleştirilen lojistik faaliyetlerin verimli ve düşük maliyetlerle gerçekleştirimesini hedeflemektedir. Bu hedefler ise lojistik sektör yapısının değişmesine neden olmuştur. Ayrıca üretimin küreselleşmesi ve sanayileşmenin artması ve sanayi alanında gelişmiş olan kentelere olan yoğun göç, çevre duyarlığı, geri dönüşüm ve nitelikli personel gibi unsurlarda lojistik sektör yapısının değişimini etkileyen diğer unsurlardır. Bu unsurlar bir araya gelerek lojistik köy, tersine lojistik, yeşil lojistik ve kentsel lojistik kavramlarının oluşmasına neden olmuştur.