TÜRKİYE’DE REEL DÖVİZ KURU, ENFLASYON VE FAİZ ORANLARININ DIŞ TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SİMETRİK VE ASİMETRİK YÖNTEMLERLE ANALİZ

Dış ticarette rekabetin hızlandığı günümüz küreselleşen dünya ekonomik düzeninde ülkeler başarı elde edebilmek için; ulusal paralarının değerini düşük tutarak reel kur avantajı sağlamaya, yatırımcılarına daha düşük faizle kredi vererek üretim maliyetlerini düşürmeye, ürün çeşitliliklerini ve kalitelerini artırmaya çalışmaktadırlar. Artan enflasyon ülke mallarının dış piyasalarda görece pahalı hale gelmesine ve ülkenin ihracatının düşmesine sebep olmaktadır. Bu çalışmada; reel döviz kuru, faiz ve enflasyonun Türkiye’nin dış ticaretine etkileri, en güncel zaman serisi analizi yöntemlerinden simetrik ve asimetrik eşbütünleşme, nedensellik yöntemleri kullanılarak incelenmiştir.