OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE STEAM EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

Bilim ve teknolojinin her geçen gün değiştiği ve geliştiği günümüzde bu değişimlere ve gelişimlere ayak uydurabilecek bireylerin yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bireylerin yetiştirilmesi için eğitim önemli yapı taşlarının başında gelmektedir. Tüm bu değişim ve gelişimler 20. yüzyılda benimsenen yaklaşımlarla yönetilemeyen ve çözülemeyen yeni fırsatlarla birlikte alışılmadık ve benzersiz sorunlar ve zorluklar yaratmaktadır. Bu nedenle 21. yüzyıl toplumunungereksinimlerine cevap verebilecek yeni yöntem ve yaklaşımların arayışı içine girilmiştir. Son yıllarda birbiriyle bağlantılı iki kavram, STEM ve STEAM eğitimi, farklı disiplinler arasındaki sınırları kaldırarak 21. yüzyıl toplumunun ihtiyaçlarına bir yanıt olarak ortaya çıkılmaktadır. Bireylerinin hayatlarının temelini oluşturan okul öncesi dönem çocukların gelecek yüzyıla hazırlamak için önemli bir dönemdir. Dolayısı ile okul öncesi dönemden başlanarak STEAM eğitimine tüm sınıf düzeylerinde yer verilmesi gerekmektedir.