TÜRKİYE’DEKİ BİREYLERİN MUTLULUĞUNU ETKİLEYEN SOSYO-DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN YILLARA GÖRE İNCELENMESİ

Mutlu olmayı istemeyen insan yoktur. Mutluluğun her insan için nihai hedef olması ve herkesçe istenmesi, onun her dönemde popüler olmasını sağlamıştır. “Mutluluk nedir?”, “mutluluğa nasıl ulaşılır?”, “mutluluğu etkileyen faktörler nelerdir?” gibi mutlulukla ilgili pek çok soru Antik çağdan günümüze sorulmaya devam etmekte ve bu sorulara cevap aranmaktadır. Bireylerin mutlu olması, mutlu aileleri; mutlu aileler, mutlu toplumları; mutlu toplumlar ise refah düzeyi yüksek, yaşanabilir mutlu bir dünyayı mümkün kılacaktır. Mutlu bireylere dönüşebilmek için mutluluk kavramını anlamak ve mutluluğa giden yolu öğrenmek gerekmektedir. Türkiye’de mutluluğu etkileyen sosyo-demografik değişkenlerin 2008- 2018 arasında izlediği değişimin incelenerek, hangi değişkenlerin mutluluk üzerinde etkili olduğunun ekonometrik yöntemlerle ortaya konulması ve mutluluğa ekonometrik olarak da öneriler getirilmesi çalışmanın temel motivasyonu olmuştur.