MODERN ARAP ROMANINA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ DENEMELERİ

Edebiyat, sosyoloji ve toplumun ortak paydası insandır. Edebiyat çalışmaları veya sosyolojik çalışmalar insan kavramı üzerine incelemeler yapar. Ve her iki alan ortak bir noktada buluşur. Bu nokta edebiyat sosyolojisidir. Edebiyat sosyolojisi, siyaset, kültür, sosyal tabakalar ve dil problemleri gibi edebî olayları çerçeveleyen sosyal yapı ve teknik durumları incelemektedir. Edebiyatçılar için aşırı sosyolojik, sosyologlar içinse aşırı edebi görünen edebiyat sosyolojisi bazı ülkelerde edebiyata bazı ülkelerdeyse sosyolojiye dahil edilmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan politik ve sosyal gelişmeler, edebiyat da dahil olmak üzere pek çok alanında eleştirel bir dönemi girişi tetikledi. Edebiyat sosyolojisine kaynaklık eden özellikle de Georg Lukáks, Walter Benjamin ve Frankfurt ekolünden Horkheim ve Adorno’nun eleştirel toplum kuramı, edebiyat-toplum ilişkisini merkeze alan çalışmalar ortaya çıktı. Fredric Jameson, T. Eagleton ve Franco Moretti’ nin, edebiyat metinlerinin sosyolojik açıdan okunması ve edebi biçimlerin sosyolojik çözümlemelerini inceleyen önemli çalışmaları kendini gösterdi. Günümüzde, edebiyat sosyolojisi alanındaki çalışmalar, merkezine edebiyat eserini alarak edebiyat içi ve dışı toplumsal unsurlarla birlikte estetik unsurları da dahil etmektedir. Edebiyat eserine nasıl bir yaklaşım gösterileceği üzerine farklı ekoller bulunmaktadır. Bu çalışma, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Arap Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans öğrencilerinin pandemi dönemini daha etkin kullanmak adına yapmış oldukları dokuz çalışmayı içermektedir. Ödev olarak verilen bu çalışmalar biraz daha olgunlaştırılarak makale haline getirildi.

MODERN ARAP ROMANINA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ DENEMELERİ

 • EDİTÖR:
 • DOÇ. DR. ABDUSSAMED YEŞİLDAĞ
 • YAZARLAR: 
 • ABDUSSAMED YEŞİLDAĞ
 • AYŞENUR UĞURLU
 • BERİL UĞURLU
 • FİLİZ İNCİ OBAID
 • GÜLSENA ACAR
 • HATİCE DEDE
 • HİLAL DURAK
 • MAHMUD HİLAL
 • SARA ŞEYMA CAN
 • SÜMEYYE ÖZEL
 • ISBN: 978-625-7687-60-7