Türkiye’deki Tektonik Kökenli Ramsar Göllerinin Uzaktan Algılama Teknikleri ile Analizi

Türkiye coğrafi konumu, topografik yapısı ve iklim farklılıkları ile sulak alanların çeşitlilik kazandığı bir ülkedir. Ancak geçmişte tarım ve yerleşim alanları kazanmak amacıyla kurutulması gibi nedenlerle sulak alanlarının büyük bir kısmını kaybetmiştir. Geçmişte meydana gelen bu sulak alan kayıplarının iklime dolayısıyla o çevrede yer alan bitki ve hayvan toplulukları ile insanlara verdiği tahribat ortadadır. Haliyle kurutulduğu zaman böylesine büyük bir kitleyi etkisi altına alan sulak alanların korunması da oldukça önemli olmaktadır. Bu nedenle çalışma konusu seçilirken canlı ve cansız varlığın geleceği gözetilerek Ramsar alanları kapsamında yer alan bazı göllerin geçmişten günümüze geçirdiği değişimleri ortaya koymak ve bu değişimin olumlu yönde olmasını sağlamak hedeflenmiştir. Bu bağlamda sulak alanları tehdit eden unsurların belirlenmesi ile yerel ve ulusal ölçekte söz sahibi olan kurum ve kuruluşlara tavsiyelerde bulunarak korunması amaçlanmıştır.