ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DİN ANLAYIŞI

Toplumsal yaşamda gerçekleşen hızlı değişim ve dönüşümler, kişilerin yaşam tarzlarını, kültürlerini, değer yargılarını ve dünyaya bakış açılarını büyük ölçüde etkilemektedir. Günümüz toplumunda yaşanan bu hızlı değişimler, değişme ve dönüşme sürecini yoğun bir şekilde hisseden, toplumun yeniliklere en açık, hareketli ve çevresinden en fazla etkilenen kesim olan gençleri de önemli derecede etkisi altına almaktadır. Gençlik, insanların kişiliklerinin şekillendiği, hayatlarının en buhranlı dönemi olması nedeniyle bireylerin karmaşık problemlere sahip olduğu bir süreçtir. Gençlik döneminde oluşan bu çok yönlü meselelerin başında “din” gelmektedir.