TÜRKİYE’NİN DEPREM GERÇEĞİNE SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ

Türkiye, yeryüzünde bulunduğu coğrafi konum itibari ile bir deprem ülkesidir. Oldukça aktif olan Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatları üzerinde yer almaktadır. Bu faylar tarihsel dönemler boyunca değişik büyüklüklerde çok sayıda deprem üretmiş ve bu depremler yol açtığı ciddi can ve mal kayıplarıyla Türk toplumu üzerinde derin izler bırakmıştır. Yakın zamanda yaşanan depremlerden biri de 6 Şubat 2023 tarihinde Doğu Anadolu fay hattı üzerinde 7.6 ve 7.7 aletsel büyüklüklerinde gerçekleşen Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan depremleridir. Bu iki deprem, Kahramanmaraş dışında çok sayıdaki çevre ili de etkilemiş ve binlerce binanın yıkılmasına yol açarak yaklaşık 50 bin kişinin ölmesine ve 150 bin kişinin yaralanmasına neden olmuştur.