TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR ENDÜSTRİYEL MİRAS: LAVRİON TEKNOLOJİ VE KÜLTÜR PARKI

Dünyadaki endüstriyel miras örneklerinden birinin Türkçe olarak ayrıntılı gösterilmesi, bu konuda Türkiye’de çalışma yapacaklar için çok faydalı olabilir. Bu kapsamda Türkiye’ye bir örnek teşkil etmesi için Yunanistan’ın Lavrion kasabasındaki endüstriyel miras alanı gösterilebilir. Literatürde Lavrion’un bir endüstriyel ve kültür mirası haline gelmesindeki tarihsel süreci farklı disiplinlerde inceleyen birçok çalışma yapılmıştır. Ancak, bu çalışmaların bir bütün halinde akademik düzeyde verildiği bir çalışma bugüne kadar yapılmamıştır. Ayrıca yapılan çalışmaların tümü doğal olarak Yunanca ya da İngilizcedir. Bu durumu dikkate alarak, Türkiye’ye bir örnek olarak Lavrion endüstriyel mirasının gösterilebilmesi için yabancı dildeki ilgili referanslar Türkçeye çevrilerek, geniş bir bakış açısından, Lavrion’un bir endüstriyel miras alanı haline gelmesinde etkili olan tüm faktörlerin analiz edildiği, bugüne kadar yayınlananlar arasında belki de en kapsamlı çalışma yapılmıştır. Ayrıca Türkiye’deki çalışmalara altyapı teşkil edebilmesi için endüstriyel miras konusundaki literatüre yer verilmiştir.

Kategoriler: Etiketler: