MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARINDA GÜNCEL KONULAR

İşletmelerin küresel dünyada rekabet edebilmesi adına ortak bir muhasebe dili kullanmaları gerekmektedir. Uluslararası alanda ortak bir muhasebe dili için Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından uluslararası muhasebe standartları yayınlamaktadır. Türkiye’de Türkçeye çevrilerek Türkiye muhasebe standartları olarak yayınlanmaktadır. Türkiye’de muhasebe standartları ile ilgili olarak güncel gelişmeler takip edilmektedir. Muhasebe dilinin aktarımında mali tablolar aracılığıyla sağlanmaktadır. Sosyal bilimler içerisinde yer alan muhasebe bilimi, uluslararası alanda oluşan muhasebe standartları ile şekillenerek kullanılmaktadır. Muhasebe bilimi ile birlikte bu kitapta muhasebenin bir parçası olarak ele alabileceğimiz vergi hukuku boyut ile ilgili çalışmada yer almaktadır. Ülkemizde muhasebenin vergi ağırlıklı olarak şekillenmesi sonucunda bu kitapta vergi ile ilgili çalışmaya yer verilmiştir.