ÜRƏYİMİN NƏĞMƏLƏRİ

Tarixi dərinliklərdən gələn Azərbaycan musiqisi məzmun və forma etibarilə də böyük təkamül yolu keçmişdir. Saysız – hesabsız zəhmət, tarixi – qəhrəmani motifli mahnılarımız, eyni zamanda mövsüm və dini mahnılarımız, rəngarəng instrumental musiqi nümunələri, zəngin aşıq sənəti, təkrarolunmaz klassik muğamlarımız xalqımızın yaratdığı nadir mənəvi- estetik sərvətlər olaraq dəyərləndirilməkdədir.

ÜRƏYİMİN NƏĞMƏLƏRİ

  • İLQAR CƏMİLOĞLU İMAMVERDİYEV
  • ISBN: 978-625-7636-19-3