MUHASEBE VE FİNANS ÇALIŞMALARI ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

Günümüz dünyasında muhasebe ve finans alanında hızlı değişimler yaşanmaktadır. İşletmelerin geleneksel muhasebe ve finans işlemlerinden modern muhasebe ve finans işlemlerine geçişi bazı sorunları da birlikte getirmektedir. Teknolojik değişime ayak uydurabilen işletmelerin faaliyetlerine daha sağlıklı devam ettiği ve rakiplerine göre daha fazla kar elde ettiği yapılan birçok çalışmada ortaya konulmuştur.