YAŞLILIK OLGUSU VE KIRSAL ALANDA YAŞLILIK

21. yüzyılda öne çıkan en önemli demografik olgulardan biri, toplumların yaşlanmasıdır. Endüstrileşme sürecinin başlamasıyla teknolojik gelişmelere bağlı olarak yaşam ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi, yaşam süresinin uzamasında etkili olmuştur. Doğum oranlarının azalması vd. faktörlerin etkisiyle de tüm Dünya’da toplam nüfus içindeki yaşlı nüfus oranı (Birleşmiş Milletler nüfus verilerine göre 2021 yılında %9,6), artış göstermiştir. Küresel yaşlanma sürecinde, Türkiye nüfusunun da yaş yapısı ve demografik dinamikleri değişme göstermektedir. Ülkemiz, doğurganlık ve ölümlülük hızındaki azalmanın etkisiyle genç ve dinamik bir nüfusa sahip olma özelliğini kaybederek yaşlı toplum özelliği göstermeye başlamıştır. Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 yaş ve üzeri yaş grubunun ülkemiz toplam nüfusu içindeki oranı, 2017 yılında %8,5 iken 2022 yılında %9,9’a yükselmiştir. Ayrıca, ülkemizde doğuşta beklenen yaşam süresi (2020 yılında 78,6 yıl) artmakta ve nüfusumuz yaşlanmaya devam etmektedir.