ÇEVRE ETİĞİ YAKLAŞIMLARI ve AKIMLARI

Üçüncü bin yılın içerisindeyiz ve insanlık büyük bir ekolojik krizin eşiğinde, başka bir deyişle çevre sorunları daha kaotik bir kimliğe bürünmüş olarak karşımızda duruyor. Bizim böylesi bir çalışmaya girişmemizin başat nedeni de sözü edilen süreçtir. Çevre etiği yaklaşımları ve akımlarının hemen tümünü içeren ve tasnif eden bir çalışmaya rastlanmaması da bir diğer nedendir.