YÖNETİM, LİDERLİK VE PAZARLAMA

Kaynağı insan olan yönetim bilimi de pandemi sürecinde oluşan yeni durumları analiz etmek ve değerlendirmek durumundadır. Bu bağlamda yapılacak araştırmalar her alanda olduğu gibi yönetim alanında da örgütlerin daha etkin bir biçimde yeniden yapılandırıl1masına ve hem örgüt hem de toplum için daha etkin bir yapıya dönüşmesine olanak sağlayacaktır.

YÖNETİM, LİDERLİK VE PAZARLAMA

 • EDİTÖR:
 • DR. SERKAN GÜN
 • YAZARLAR:
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET ZEKİ DEMİR
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ CANSU TOR KADIOĞLU
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLEK IŞILAY ÜÇOK
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ EBRU TOLAY
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ RESUL ÖZTÜRK
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEYNEP ÇOLAK
 • ARŞ. GÖR. DR. İBRAHİM YEMEZ
 • DR. FULYA ALMAZ
 • DR. LEVENT VURGUN
 • ÖĞR. GÖR. SENEM DEMİRKIRAN
 • ARŞ. GÖR. ALAİDDİN KOŞAR
 • ARŞ. GÖR. IRMAK AKSOY
 • ISBN: 978-625-7139-42-7