YENİ MEDYANIN DİJİTAL TOPLUMU SOSYAL MEDYA & ÖDÜLLÜ KAMPANYALAR

Çalışmanın ilk bölümünde yeni medya ayrıntılı bir şekilde ele alınmış ve gerek sosyal gerek teknik içeriği ile detaylandırılmıştır. Bu kısım yeni medya ile igili farklı çevreler tarafından bilinmeyen birçok bilgiyi okuruna ulaştırmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise sosyal medyanın çerçevesi çizilmekte, sosyal ağlar ayrıntılı bir şekilde örnekleri ile anlatılmaktadır. Bu kısmın devamında sosyal medya kampanyalarının nasıl yapılacağı ve yönetileceği ile ilgili adım adım içerik üretilmekte ve bu konuda literatürde bulunmayan çok önemli öneriler sunulmaktadır. Kitap içerisinde birbirinden değerli 14 kampanya ve bu kampanyaların ulaşılması zor ayrıntıları bir araya getirilmektedir. Okuyucuylar, bu kampanyaların videolarına verilen adreslerle ulaşabilmekte ve daha fazla bilginin kapılarınıaralayabilmektedirler.