DEVREK ÇAYI HAVZASININ VEJETASYONU VE HİDROGRAFYASI

Ana materyal, topografya, toprak, iklim ve biyotik faktörler bir bütün olarak ortamın ekolojisini meydana getirmektedir. Coğrafi ortamı oluşturan her bir parçanın özelliği sonuç üzerinde etkiye sahiptir. Bu nedenle bir coğrafi ortamın bütün olarak ele alınması önemlidir. Bu düşünceden hareketle çalışmada orman varlığı açısından zengin olan aynı zamanda meteorik kökenli riskler barındıran, Devrek Çayı Havzası’nın vejetasyonu, hidrografyası doğal ortam ile ilişkilendirilerek incelenmiştir. Ayrıca son dönemlerde yapılan hidrografya çalışmalarında bilgisayar tabanlı yapılan analizlerde arazi çalışmaları arka plana atılmakta ve doğal ortam şartları gözetilmemektedir. Bu durum hazırlanan çalışmayı diğerlerinden farklı kılmaktadır. Coğrafi ortamı oluşturan tüm unsurlar tıpkı bir yap bozun her bir parçası gibi tamamlandığında bir bütünü oluşturmaktadır.