YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: ABD ÖRNEĞİ

Enerji, ülke ekonomileri için en önemli üretim girdilerinin başında yer almaktadır. Ancak (i) kullanılan enerji kaynaklarının kısıtlı olması, (ii) enerjide dışa bağımlılığın getirdiği ekonomik maliyet ve (iii) çevreye dost enerji kaynağı kullanımı ihtiyacı gibi nedenler, toplumları alternatif yani yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıma yönlendirmiştir. Özellikle ekonomik açıdan ele alındığında, yenilenebilir enerji kullanımlarının, ülkelerin ekonomik büyüme performansları üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir.