YERELDE PERFORMANS YÖNETİMİ1

Performans yönetimi kavramı 1960lardan bu yana yönetim alanındaki en önemli ve en olumlu gelişmelerden biridir ve özel sektöre uygulanmasının olumlu sonuçlarının görülmesinden sonra 1970lerin sonlarında kamu sektöründe yaygın bir hale gelmiştir. Redman ve Wilkinson’ın belirttiği üzere, İnsan Kaynakları Yönetimindeki (İKY) birçok yeni uygulama gibi, Amerika’dan örnek alınmıştır ve performans yönetimi İngiliz kurumları tarafından performans takdirinin artan kullanımında önemli bir etmendir. Birleşik Krallıkta 1980lerde gündeme gelen Yeni Kamu Yönetimi (YKY) ileperformans yönetimi kamu sektöründe sistematik olarak kullanılmaya başlanmıştır çünkü YKY piyasa mekanizmasını uygulayarak kamu hizmeti veren kurumlarda hesap verilebilirliği, verimlilik ve etkinliği artırmayı amaçlamaktadır. Performans yönetimi 1980lerin ortalarından itibaren yerel yönetimler de dahil olmak üzere Birleşik Krallıkta kamu sektörünün tamamında kabul ettirilmiştir çünkü kurumların kamusal hesap verebilirliği artırmak, daha verimli ve etkili bir hale gelmek için kendi performanslarını değerlendirmeleri ve rapor etmeleri gerekmektedir.