YÖNETİM VE İŞGÜCÜ SEÇME YAZILAR

Geçmişten günümüze toplumlar sürekli olarak değişimler geçirmiştir. Üretimin ticaretin gelişmesi ve yayılması toplumların da değişmesinde önemli etkileri olmuştur. Sanayi devrimini sadece üretimin kitleleselleşmesi olarak değerlendirmemek gerekmektedir. Çünkü sanayi devrimi beraberinde toplumsal yaşamı da etkileyerek yeni ihtiyaçları doğurmuştur. Bu ihtiyaçlar zamanla sürekli çeşitlenerek artmıştır. Günümüze gelindiğinde tüketim toplumu adı verilen toplum oluşmuştur. Tüketim toplumunun hızla büyüdüğü günümüzde tüketicilerin daha farklı isteklerini karşılamayı başaran işletmelerin daha çok tercih edileceğini tahmin etmek çok güç değildir.

YÖNETİM VE İŞGÜCÜ SEÇME YAZILAR

EDİTÖR:

DOÇ. DR. YAVUZ AKÇİ

YAZARLAR:

DOÇ. DR. ADEM ANBAR

DR. ÖĞR. ÜYESİ ESRA AYDIN GÖKTEPE

DR. ÖĞR. ÜYESİ FİLİZ ÇOPUROĞLU

DR. ÖĞR. ÜYESİ KAZIM KARABOĞA

ÖĞR. GÖR. DR. İLKNUR ÇEVİK TEKİN

ÖĞR. GÖR. DR. ÖZGE ARPACIOĞLU ÖZDEMİR

DR. AHMET GÜMÜŞ

DR. MEHMET ORHAN

DENİZ ANBAR