VERGİ ORTAK PAYDASINDA BİLİMSEL DEĞERLENDİRMELER

Vergi toplum hayatının bir parçasıdır. Birlikte yaşamanın gereği olan vergi, kamusal gereksinimlerin karşılanması için vatandaşlar üzerinde tesis edilen mali yükümlülüktür. Doğumdan ölüme kadar hayatın her aşamasında farklı durumlarla karşımıza çıkan vergi, kapsadığı alan genişliği gereği birçok bilimsel disipline ait çalışmalara konu olmaktadır. Vergi daha çok sosyal bilimler kapsamında bilimsel çalışmalarda incelenmektedir. İnsan davranışları ve sosyal tutumlar keşfedildikçe, mükellef – devlet arasındaki üretim ve finans takası devam ettikçe vergiye dair farklı yönleriyle analizler yapılacaktır.