ZOOTEKNİDE YENİ YAKLAŞIMLAR

İnsan beslenmesinde hayvansal ürünlerin önemi bilinmekte ve farkındalık her geçen gün artmaktadır. Olumsuz yaşam koşulları hayvandan elde edilecek ürün kalitesini de etkilemektedir. Bilimsel araştırmalar ve yeni teknikler hayvanların yaşamlarını iyileştiren, ürünlerin verim ve kalitesini iyileştirici önerilerde bulunmaktadır. Hayvanların refahını olumsuz yönde etkilemeyecek teknik ve uygulamalar son yıllarda daha fazla dikkat çekmektedir. Değişen dünyada insan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik farklı teknikler ve uygulamalar söz konusudur. Her alanda teknolojik gelişmelerden yararlanılırken hayvancılık alanında da teknolojik uygulamalar avantajlar sağlamaktadır.

ZOOTEKNİDE YENİ YAKLAŞIMLAR

ISBN: 978-625-367-413-7