RUS SEMBOLİZMİ VE KONSTANTİN BALMONT

Sembolizm, 1870’li yıllarda düşünsel bir zemin üzerinde Fransa’da ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Akımın doğuşunda 19.yüzyılın ilk yarısında gerçekleşen Sanayi Devrimi’nin kültürel, düşünsel ve sanatsal alanda beraberinde getirdiği değişimler etkili olur. Bu dönemde sanat, ideali bulma ve ideal olanı yansıtma peşindedir. Bu arayış, modernist hareketi beraberinde getirir. Sembolizm, modernist hareket içerisinde ilk akım olarak yerini alır. Objektif betimlemelerin karşıtı olarak beliren sembolizm, bireyciliği, mistisizmi ve anlamda muğlaklığı ilke edinen bir akım olarak belirir. Benimsediği bu ilkeler doğrultusunda akım, görünenin ardında görünmeyeni, gizli olanı açığa çıkarmayı hedefler.

Kategoriler: Etiketler: