1980’Lİ YILLARDAN GÜNÜMÜZE TÜRK YAZILI BASININDA ÇOCUK OLGUSU

Toplumların geleceğini inşa edecek olan çocuklar, günümüz iletişim ekseninde çok önemli bir yer teşkil etmektedirler. Bugünün nesillerinin ruhsal ve fiziksel açıdan sağlıklı gelişebilmesi, onlara sağlanan koşul ve ortamın niteliklerine bağlıdır. Dolayısıyla çocukların toplum içinde yaşadıkları olumsuz olay ve durumlar, zorluklar, haksızlıklar, yaptırımlar ve tüm bunların dile getirilmesi, kamuya aktarılması son derece önemlidir. Bilhassa yazılı basın, görsel basına göre, haberi daha detaylı irdeleyip ele alabildiği için, çocuk konulu haberlerde yer alan temsiller, bir toplumun ya da medyaorganının çocuğa bakış açısını yansıtabilmekte, o toplumla ilgili önemli ipuçları da verebilmektedir.