ULUSLARARASI STRATEJİK SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI

“Uluslararası Stratejik Sosyal Bilimler Araştırmaları” adıyla tasarlanmış olan bu eser, ekonomi, uluslararası ilişkiler ve sosyoloji bilim alanlarını kapsayan, küreselleşme ve dijitalleşme süreçleriyle şekillenen yeni dünya düzenindeki insan-toplum ilişkileri ile ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren işletmelerin ortaya koydukları stratejileri ele alan araştırmalardan oluşmaktadır. Mevcut uygulamalar ile geleceğe yönelik stratejilerin Türkiye ekseninde tartışıldığı, beş bölümden oluşan bu çalışmanın alana önemli katkılar sağlayacağı kanaatindeyiz.

ULUSLARARASI STRATEJİK SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI

  • EDİTÖR
  • DOÇ. DR. KASIM KARAMAN
  • YAZARLAR:
  • DOÇ. DR. NEVİN AYDIN
  • DR. BORA GÖKTAŞ
  • DR. R. VEDAT SÖNMEZ
  • KORAY YAPA