ALGILANAN DEĞER, MÜŞTERİ TATMİNİ VE MARKA BAĞLILIĞI

Müşteri tatmini ve marka bağlılığı, üzerinde çok sayıda araştırma yapılan ve çalışılan kavramlardır. Algılanan değer kavramı ise nispeten yeni olmasına karşın çok sayıda araştırmacının ilgi odağı olmuştur. Artan müşteri bağlılığı, uzun süreli finansal performans için en önemli etkenlerden biri haline gelmiştir. Algılanan değer – müşteri tatmini – bağlılık ilişkisi, içinde bulunduğumuz zaman sürecinde müşteri değeri meydana getirmenin ön koşullarından biri haline gelmiştir. Bunu avantaj haline getirmek isteyen firmalar, müşteri için, marka için, firmanın tüm kanal üyeleri için piyasa değeri oluşturmak durumundadır. Bu açıdan bakıldığında, değer- tatmin-bağlılık ilişkisi yaklaşımı müşterilere değer sunmanın çıkış noktası haline gelmiştir.