21. YÜZYIL TARIM VE HAYVANCILIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Cumhuriyetimizin 100. Yılında hazırlanan bu kitapta, dünyada meydana gelen gelişmeler neticesinde, 21. Yüzyıl Tarım ve Hayvancılıkta Güncel Yaklaşımlar anlatılmaya çalışılmıştır. Kitapta; Süt Sığırlarının Sağlıklı Olduklarına Dair İşaretler, Yeşil Sentez İle Üretilen Nanopartiküllerin Kanatlılarda Kullanımı, Yumurtacı Tavuk Ve Broylerlerde Bazı Maya Yan Ürünlerinin Kullanımı, Böcek Taksonomisinde Hydrophılıdae Ve Helophorıdae Familyalarının Morfolojik Karakterlerinin Sistematik Perspektifte İncelenmesi, Bal Arılarında Yavru Hastalıkları, Parazit Ve Patojenlerin Arı Fizyolojisi Ve Davranışı Üzerine Etkileri, Pestisitlerin Bal Arıları Davranışları Üzerinde Etkileri, Organik Tarım & Organik Arıcılık, Bal Arılarında Çiftleşme Davranışları, Components And Therapeutic Properties of Propolis olmak üzere 16 akademisyen tarafından kaleme alınan toplam 10 bölüm yer almaktadır.