360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEME SİSTEMİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ

Performans değerleme ile çalışanların ihtiyaçları ve görevlerini ne oranda yerine getirdikleri tespit edilerek gerekli önlemler alınabilir. Ancak, yalnızca yöneticilerin çalışanları değerlendirmesi şeklinde uygulanan geleneksel performans değerleme sistemleri artık yetersiz kalmakta, sosyalleşen ve artan bilgisiyle daha bilinçli hale gelen çalışanlar üzerinde etkisini yitirmektedir.