KURUMSAL DEĞİŞİM VE İSTİHDAM

Literatürde yapılan çalışmaların çoğunda, 1929 yılında yaşanan büyük buhranın ardından İşgücü piyasalarındaki önemli sorunların yaşanmaya başladığı söylenebilir. Arkasından yaşanan Dünya savaşı, 1970’li yıllardaki resesyon, 1980’lerdeki liberalleşme politikaları ile işsizliğin pek çok ülkede kronik bir sorun haline geldiğini görüyoruz. Bu gelişmelere koşut olarak yaşanan teknolojik gelişme ile işgücü talebi her geçen gün azalırken insan ömrünün uzaması ve nüfus artışı gibi sebeplerle işgücü arzı artmış ve işgücü arzı ile talebi arasındaki makas sürekli açılmıştır.