TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE DENETİM

Sosyal güvenlik, yaşama yönelik belirli risklere, sosyal ihtiyaçlara ve evrensel koruma ihtiyacına yanıt veren bir insan hakkıdır. Dünyadaki tüm insanları kapsamına almayı hedefleyen sosyal politikanın en önemli araçlarından biri olan sosyal güvenlik sisteminde etkin bir denetim sisteminin hayata geçirilmesi çok önemlidir. Nitekim etkin bir denetim sistemi, hem sosyal güvenlik sistemindeki suistimallerin önlenmesi hem de hak sahiplerinin bu haklardan tam olarak yararlanabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Diğer bir deyişle, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak için etkin birdenetimin yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu kitapta “Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Denetim” konusu özellikle mevzuat kapsamında ele alınmaya çalışılmıştır.