Su Kasîdesi Şerhi

Fuzûlî, Türk Edebiyatının en meşhur ve en büyük şairlerinin başında gelir. Onun bu derece şöhret bulmasını sağlayan başlıca sebep, edebî ve sanatsal açıdan oldukça yüksek seviyede bulunan eserleridir şüphesiz. Şiirlerini titiz bir işçilikle ve üzerlerinde düşünerek yazdığı bilinen şairin bu yönü, onu başarılı kıldığı gibi şiirlerinin hem anlam alanını genişletmiş hem de aynı mısralardan farklı farklı anlamların çıkabilmesine zemin hazırlamıştır. Tabiî bu durum aynı zamanda, onun şiirlerinin anlaşılmasını daha güç hâle getirmiştir.

Su Kasîdesi Şerhi

ISBN: 978-625-8246-73-5