AZERBAYCAN’DA TOPLUMSAL/SİYASAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

Bu çalışma, günümüzde dünya genelinde hâkim olan bir yönetim biçimi olarak “Demokrasi” ve demokrasiyi ortaya çıkaran temel unsur olan sivil iradenin tezahürü sonucu oluşan siyasi partilerin bağımsızlık sonrası Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki yansımalarını içermektedir. Çalışma içerisinde bu yansımalar incelenirken çalışma biçimi olarak sosyal bilimlerin bir parçası olan “İletişim” ve onun bir alt başlığı olarak da “Siyasal İletişim” temel alınmıştır.