TEDARİK ZİNCİRİ RİSK YÖNETİMİ: BİR ARAŞTIRMA

Tedarik zinciri risk yönetimi, son yirmi otuz yıldır önemini giderek arttırmaktadır. Tedarik zincirinde yaşanan en küçük bir kesintinin bile işletmeler açısından büyük zararlara yol açabileceğine ilişkin dünyada birçok örnek bulunmaktadır. Tedarik zinciri risk yönetiminin giderek önem kazanmaya başlamasından dolayı çalışmamızda Türkiye’de İMKB 500’e kayıtlı gıda ve içecek imalat sektörü ile perakende sektörde yer alan işletmelerin karşılaşabilecekleri tedarik zinciri riskleri ve bu riskleri yönetme yolları ele alınmıştır.

TEDARİK ZİNCİRİ RİSK YÖNETİMİ: BİR ARAŞTIRMA

  • DR. ÖĞR. ÜYESİ NİGAR ÖZÇETİN
  • ISBN: 978-625-7139-98-4