BAĞCILIK ÇALIŞMALARI: GELENEKSEL VE MODERN YAKLAŞIMLAR

“Bağcılık Çalışmaları: Geleneksel ve Modern Yaklaşımlar” isimli kitabımız 10 bölümden oluşmaktadır. Kitabın planlamasındaki amacımız Bağcılık çalışmalarının dinamik tutulması, geleneksel bilgilerin modern araştırmalar ve yenilikçi yaklaşımlar ile geliştirilmesi konularının irdelenmesidir. Kitap kapsamında: Bağcılıkta Hassas tarım uygulamaları, kadim bilgilerin güncellenmesi ile yeniden değer kazanan Biyodinamik bağcılık; asmanın meyvesi olan üzümün kalite özelliklerini oluşturan antosiyanin birikiminin histolojisi ile kaliteyi etkileyen, abiyotik ve biyotik stres ve yaz budamalarının etkileri; Bağlardan düzenli ürün alınması ve böylece sürdürülebilir bağcılığın temel uygulamalarından olan Budama staratejileri; asmaların toprakla buluşması öncesinde sorunların çözümüne hizmet edebilecek in vitrotekniklerin kullanılması konuları detaylı olarak incelenmiş ve tarımsal kalkınma içerisinde Bağcılık ve ürünlerin rekabet gücünü değerlendiren bölümler ile Bağcılığın ekonomideki yeri tartışılmıştır.