PANDEMİ SONRASI GÜNCEL EKONOMİK TARTIŞMALAR VE MUHTEMEL ÇÖZÜMLERİ

Son yıllarda ekonomik ve sosyal anlamda birçok tarihi olaya şahitlik etmekteyiz. 2020 yılında başlayan ve etkilerini hala birçok alanda hissettiğimiz Covid-19 pandemisi bu tarihi olayların içinde tartışmasız en önemlilerinden biridir ve muhtemelen hayatımızdaki yerini bir süre daha korumaya devam edecek gibi görünmektedir. Pandemi ile başlayan ekonomik durgunluk hane halklarının ve dolayısıyla kamu gelirlerinin ciddi anlamda azalmasına neden olmuştur. Bununla birlikte bu dönemde yapılan kamusal yardımlar hükümetlere ciddi yük oluşturmuştur. Salgının etkilerinin hafiflemesi ile birlikte global ekonomik aktivitelerin bir anda tekrar hızlanmasına karşın birçok sektördeki tedarik zinciri ve arz probleminin yaşanması, enerji fiyatlarındaki artış ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ise tüm dünya ülkelerinde ciddi enflasyon ve faiz artışı problemlerine yol açmıştır. Birçok ekonomiste göre gelişmiş ülkelerin kısa süre içerisinde bu problemleri çözeceği öngörülmekte iken, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerin ise pandeminin etkisini uzun yıllar boyunca hissetmeye devam edeceği öngörülmektedir.