BELLEK – MEKAN İLİŞKİSİ : KUZGUNCUK EVLERİNDE TİPOLOJİ

Daha iyi bir hayat amacı ile üretilen barınaklar, inşa edildiği dönemin kültürel, sosyal, ekonomik, siyasi, teknolojik durum ve gelişmelerinin yanında; inşa edildiği bölgenin coğrafik, jeolojik, çevresel ve iklimsel özelliklerinden de etkilenmiş ve bu etki ile şekillenmiştir. Bu nedenle yapılar, her dönemin ve bölgenin kendine özgü parametreleri doğrultusunda farklılaşarak, farklı fiziksel ve sosyokültürel kalıplara oturtulmuş, farklı kimliklere bürünmüşlerdir. Kendine özgü özellikler ile inşa edilen yapılar zamanla ortak bir dil oluşturmuş, herkes tarafından tanınan ve kabul gören bir kimliğe sahip olmuşlardır. Günümüz yapı uygulamalarına baktığımızda ise, tasarımların daha önceki dönemlerin aksine sosyal, kültürel ve ekonomik birtakım gelişmelerden olumsuz yönde etkilendiği ve farklı çevresel, iklimsel ve kültürel değerlere sahip bölgelerde inşa edilen konutların birbirleri ile benzer yapılarda oldukları görülmektedir.