BİR PAZARLAMA TEZİNİN ANATOMİSİ: SORUNSALDAN SONUCA

Günümüzde pek çok farklı alandan lisans mezunu, pazarlama alanında lisansüstü öğrenim alarak bu alanda yetkinliklerini geliştirmeye çalışmaktadır. Ders aşaması her ne kadar çoğunlukla öğrencilerin aşina olduğu geleneksel yöntemleri içerse de tez aşaması bambaşka bir süreçtir. Bu süreç genel itibariyle kronolojik olarak şu adımlardan oluşur: danışmanın belirlenmesi, araştırma sorusunun belirlenmesi, yöntemin seçilmesi, konunun literatür taramasının yapılması, verilerin toplanması ve analizi, bulguların bilimsel çıktılara dönüştürülmesi ve tez savunması. Şüphesiz ki bu adımlar belirli bir bilimsel disiplinle gerçekleştirilmediği takdirde tezin de makbul bir akademik eser olarak değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.